Spoločnosť VS CONTROL sa venuje starostlivosti o tepelné zdroje. Naším cieľom je zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kotolní našich partnerov. Staráme sa o to, aby bol vykonaný pravidelný servis a predpísané revízie v termínoch podľa príslušných vyhlášok a noriem.

Prvoradé pre nás je, byť Vám na blízku v urgentných situáciách.

Ak potrebujete našu službu, kontaktujte nás na čísle 0903 705 563 alebo e-mailom info@vscontrol.sk

Ďalšie informácie o našich službách Vám prinesieme po ukončení úprav našej stránky.